Нормативно – правова база

Конвенції

Конвенція ООН про права дитини

Кодекси

Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кримінальний кодекс України

Закони України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про звернення громадян”

Постанови та розпорядження

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року №268 “Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”

Постанова Ради Міністрів УРСР та Української Республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 року №470 “Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №565 “Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Постанова Кабінету Міністрів України від від 20 серпня 2021 р. № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 року №465 “Деякі питання здійснення наставництва над дитиною”

Накази

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.07.2018 №1044 «Про затвердження форми журналу обліку заяв про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.02.2021 року №48
«Про затвердження Примірного порядку передання документації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від служб у справах дітей районних державних адміністрацій до служб у справах дітей виконавчих органів міських рад, сільських та селищних рад»

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 23.09.2009 року №3357 “Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу”

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 07.09.2009 року №3131/386 “Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї”

Наказ Мінсоцполітики від 13.05.2016 року №509 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування законодавства з питань представництва інтересів дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють”