Оголошення

про передачу в оренду частини нежитлового приміщення площею 38,2 кв.м по вул. Козацька, 10, с. Онишківці, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.

(Відповідно по пункту 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483)

Ідентифікатор аукціону

UA-PS-2021-03-05-000029-1

1) повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача: Грицівська селищна рада; вул. Шевченка, 2, смт Гриців,  Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30455

2) інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку:

тип Переліку – Перелік першого типу;

залишкова балансова вартість –  дорівнює нулю;

первісна балансова вартість об’єкта (всього) – 6053,00 грн.;

ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди (частини приміщення) – 10836 гривень (без ПДВ);

тип об’єкта – частина нежитлового приміщення комунальної власності;

пропонований строк оренди – 5 (п’ять) років;

фотографічне зображення майна  – (Фото-1Фото-2)

місцезнаходження об’єкта – вул. Козацька, 10, с. Онишківці, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.;

       загальна і корисна площа об’єкта – загальна площа дорівнює корисній – 38,2 квадратних метрів;

       характеристика об’єкта оренди – частина приміщення розташована в одноповерховій будівлі колишньої школи, що не функціонує близько 20-ти років. Використовувалось як приміщення магазину;

       технічний стан об’єкта, інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями – потребує капітального ремонту; електромережа потужністю 220 кВт; відсутні водопостачання, водовідведення, опалення, телефонний зв’язок;

       поверховий план об’єкта або план поверха – План. На плані приміщення позначене №7.

       інформація про цільове призначення об’єкта оренди – використовувати за будь-яким цільовим призначенням;

інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг – якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг – орендар  сплачує вартість спожитих комунальних послуг згідно виставлених орендодавцем розрахунків.

3) проект договору оренди: Додається;

4, 5, 7) умови оренди майна, цільове призначення об’єкта оренди, суборенда:

Оренда об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483.

Загальна площа об’єкта оренди – 38,2 квадратних метрів.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта –  10836 гривень (без ПДВ).

Пропонований строк оренди – 5 (п’ять) років.

Об’єкт оренди використовувати за будь-яким цільовим призначенням.

До розрахунку суми орендної плати не входять витрати на утримання орендованого нерухомого майна та комунальні послуги, надані орендарю.

Порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг – якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг – орендар  сплачує вартість спожитих комунальних послуг згідно виставлених орендодавцем розрахунків.

Орендар має право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав Майно за результатами аукціону.

Орендарю, визначеному за результатами аукціону, відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди, в розмірі  409,87  гривень.

Стартова орендна плата для всіх видів аукціонів:

-аукціон з передачі майна в оренду –  108,36   гривень (без ПДВ) на місяць;

-повторний аукціон із зниженням стартової орендної плати на 50 відсотків – 54,18 гривень (без ПДВ) на місяць;

-аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 54,18  гривень (без ПДВ) на місяць.

            6) Орендар має відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та може укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 цього Закону.

8) Об’єкт оренди не є пам’яткою.

9) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу такі особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта:

Прикоп Сергій Григорович староста Грицівської селищної ради у селах Велика Шкарівка, Курганівка, Онишківці; тел. 34144, e-mail:grytsiv_rada@ukr.net; с.Велика Шкарівка, Шепетівський  р-н, Хмельницька обл., 30456; в робочі дні з 08:30 до 17:00.

10) інформація про аукціон:

спосіб та дата проведення аукціону, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком: Аукціон з передачі майна в оренду буде проведено (не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше ніж через 35 днів після публікації в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду)  06.04.2021 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком:

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

11) інформація про умови, на яких проводиться аукціон:

розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону: (встановлюється на рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди) –  1,10    гривні. 

розмір гарантійного внеску (не менш як 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня поточного року)  3000 гривень.

розмір реєстраційного внеску (сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року)600 гривні.

кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 3 кроки.

12) додаткова інформація:

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків):

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 

внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів: код доходу 22080400; ЄДРПОУ 37971775; Шепетівське УК/отг смт Гриців/; рахунок  UA178999980334199870000022725;

проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти: Грицівська селищна рада; код доходу 25010300; ЄДРПОУ04402563; ДКС України м. Київ; рахунок UA268201720314211034203036894.                                                                                     

13) технічні реквізити оголошення:

період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду)30 календарних днів.

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

ПРОЄКТ ДОГОВІР оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності