Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Аква» Грицівської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу: розпорядження Грицівського селищної ради від 10.03.2021року №50-р «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Аква» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області».

Найменування підприємства: комунальне підприємства «Аква» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області».

Юридичне місцезнаходження підприємства: 30455, смт Гриців, вул. Центральна,44 Шепетівського району Хмельницької області.

Основні напрями діяльності: комунальне підприємство «Аква» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області здійснює свою діяльність відповідно до Статуту комунального підприємства «Аква» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, затвердженого рішенням Грицівської селищної ради від 26.12.2003р. №19

Термін подання документів: з 10.03.2021 до 24.03.2021 щоденно з 10.00 до 13.00 (крім суботи, неділі та святкових днів) в Грицівській селищній раді (відділ організаційного та правового забезпечення, документообігу, кадрової та інформаційної роботи).

Документи претендентів приймаються за адресою: 30455, смт Гриців, вул. Шевченка,2 Шепетівського району Хмельницької області.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 3-41-44 e-mail: grytsiv_rada@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1. заяву в дозвільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (бажано додатково в електронному вигляді на адресу);

2. ксерокопії першої та другої (у разі заповнення 3-6) сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата;

3. автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4. чотири фотографії кандидата розміром 4 на 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

5. копію документів про освіту;

6. копію трудової книжки (за наявності);

7. копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

 Вимоги до претендента:

– має відповідну освіту;

– має досвід роботи за відповідним фахом не менше 1 року;

– вільно володіє державною мовою;

– має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

Рекомендовані спеціальні вимоги:

– є користувачем ПК: офісні програми;

– має досвід в організації прямих господарських зв’язків з підприємствами, установами, організаціями;

– має досвід роботи в сфері благоустрою, будівництва;

– має досвід роботи в сфері облаштування та утримання місць торгівлі.

Дата проведення конкурсу:

– засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів відбудеться 25.03.2021.
– засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться 25.03.2021.

Місце проведення конкурсу: 30455, смт Гриців, вул. Шевченка,2 Шепетівського району Хмельницької області.