Оголошення

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», відповідно до розпорядження Грицівського селищного голови від 23.07.2021р. № 144-р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Грицівської селищної ради»

Грицівська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – спеціаліста І категорії відділу організаційного та правового забезпечення, документообігу, кадрової та інформаційної роботи

Кваліфікаційні вимоги: 

  • громадянство України;
  • знання державної мови; 
  • повна вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста
  • вільне володіння державною мовою, вміння нею спілкуватися та вести діловодство;
  • стаж роботи за в органах місцевого самоврядування не менше 2 років;
  • вільне користування  комп’ютером   та основними програмними засобами;
  • Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України; законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції” та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
  • необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.
  • Повинен знати інструкцію з діловодства, основи психології, правила внутрішнього розпорядку, правила ділового етикету, правила охорон праці та протипожежної безпеки, основні програми для роботи на комп’ютері.

​Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», а також інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються відповідної сфери діяльності.

​Термін подання документів –  30 днів   з дня публікації оголошення на офіційному сайті селищної ради, до 20.08.2021 року включно.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі;

2. Заповнену особову картку (форма П-2ДС);

3. Дві фотокартки розміром 4х6 см;

4. Копії документів про освіту;

5. Підтвердження про заповнення декларації кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

6. Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;

7. Копія трудової книжки (за її наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб.

8. Копію військового квитка для військовозобов’язаних.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: смт Гриців, вул. Шевченка,2 Шепетівського району Хмельницької області, Грицівська селищна рада.  

Довідки за телефоном: (03840)34144

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань, Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обовязків»