Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Грицівська районна лікарня» Грицівської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження секретаря селищної від 12.06.2020року №70-р «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Грицівська районна лікарня» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області».

Найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Грицівська районна лікарня» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 30455, смт Гриців, вул. Ломоносова,7 Шепетівського району Хмельницької області.

Основні напрями діяльності: комунальне некомерційне підприємство «Грицівська районна лікарня» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області здійснює свою діяльність відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства «Грицівська районна лікарня» Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, затвердженого рішенням Грицівської селищної ради від 11.02.2020р. №2

Термін подання документів: з 26 червня 2020 року до 09 липня 2020 року (включно);

Термін подання документів продовжено до 26 липня 2020 року. (Розпорядження №75 від 13 липня 2020 року)

Документи претендентів приймаються за адресою: 30455, смт Гриців, вул. Шевченка,2 Шепетівського району Хмельницької області,

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 0971970442 (Ленчук Наталія Олександрівна); e-mail: grytsiv_rada@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, а також проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

– вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”

– стаж роботи за фахом – не менше 3 років.

Бажано:

– спеціалізація з «Організації і управління охороною здоров’я»;

– стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може бути представлена у друкованому та електронному вигляді та має містити проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування комунального некомерційного підприємства;

– заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

– посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

Дата проведення конкурсу:

– засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів відбудеться 10.07.2020.
– засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться 10.07.2020.

Місце проведення конкурсу: смт Гриців, вул. Миру, 2, Шепетівського району Хмельницької області (приміщення Грицівського закладу позашкільної освіти «Грицівська школа сприяння здоров’ю»)