Організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх на території громади

Умови, що на сьогодні склалися, призвели до такого соціального явища, як безпритульність і бездоглядність дітей. Діти, що покинуті батьками або самі покинули сім’ю, в якій не створено відповідних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, систематично вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто стають жертвами сексуальних злочинів, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою.

До основних причин, що зумовлюють дитячу безпритульність і бездоглядність, слід віднести такі:

– жорстокі форми виховання дітей в сім’ях;

– психологічна криза стосунків батьків та дітей;

– неспроможність або небажання сім’ї виконувати виховні функції;

– перебування дітей під опікою матеріально неспроможних родичів (бабусь, дідусів);

– експлуатація батьками праці дітей, що призводить до послаблення будь-якої мотивації до продовження навчання;

– нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію вихованців з урахуванням їх потреб та умов розвитку суспільства;

Одним з напрямів подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Головним завданням у подоланні дитячої безпритульності і бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей є:

– розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності,

– виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

– застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають в закладах соціального захисту;

– забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців закладів соціального захисту дітей.

Питання запобігання негативним проявам у підлітковому та молодіжному середовищі, зменшення кількості злочинів, які вчиняють неповнолітні, перебувають на постійному контролі, як органів виконавчої влади так і місцевого самоврядування. Саме тому з метою мінімізації негативних проявів у дитячому та підлітковому середовищі на засіданнях виконавчого комітету щорічно заслуховується питання про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх на території Грицівської селищної ради і заходи по її ліквідації.

З метою виконання заходів профілактики злочинів систематично проводяться перевірки стану правовиховної роботи у навчальних закладах. Адміністрації навчальних закладів надається консультативна допомога з питань протидії підліткової злочинності. Соціальними педагогами та психологами навчальних закладів постійно проводиться корекційно-роз’яснювальна та профілактична робота з дітьми, що перебувають на внутрішньошкільному обліку, ведеться база даних на дітей даної категорії.

Звичайно є певні проблеми: пропуски неповнолітніми навчальних закладів, без поважних причин, низький батьківський потенціал. Саме така «прихована бездоглядність» і є в подальшому передумовою залучення дитини до протиправної поведінки.

Потрібно відмітити, що у всіх навчальних закладах працює система контролю за відвідуваннями учнями уроків.

З метою профілактики бездоглядності і безпритульності неповнолітніх на території селищної ради службою у справах дітей, спільно з поліцейським офіцером громади та сектором ювенальної поліції, із залученням педагогів, проводяться рейди «Діти вулиці», «Урок», «Сім’я».

Розуміючи, що саме сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах є одним з джерел дитячої бездоглядності і правопорушень, питання додаткового виявлення даних сімей перебуває на постійному контролі.

Виконавчим комітетом, службою у справах дітей, відділом охорони здоров’я та соціального захисту населення Грицівської селищної ради, постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо впровадження сімейних форм виховання, а  саме: усиновлення, опіки, піклування, прийомних сімей, дитячих будинки сімейного типу.

З метою постійного контролю за дотриманням у торгівельних закладах, місцях масового відпочинку молоді чинного законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів спільно з ювенальною поліцією проводяться рейди-перевірки.