Звіт Грицівської селищної бібліотеки за 2018-2020 роки

В Грицівській об’єднаній громаді функціонує вісім бібліотек: одна селищна та сім сільських бібліотек:

 • Грицівська селищна бібліотека;
 • Онишківська сільська бібліотека;
 • Великошкарівська  сільська бібліотека;
 • Лотівська сільська бібліотека;
 • Орлинецька  сільська бібліотека;
 • Сасанівська  сільська бібліотека;
 • Микулинська сільська бібліотек;
 • Москвитянівська  сільська бібліотека.

з них, п’ять Шепетівського р., а три Полонського. На даний час Москвитянівська сільська бібліотека тимчасово не працює.

 1. Проведено нарад: -2 березня 2018 року  на базі Грицівської селищної бібліотеки відбулася  перша установча нарада бібліотечних працівників Грицівської ОТГ “Організація діяльності бібліотек в ОТГ»

18 квітня 2018 року  відбулася чергова нарада бібліотечних працівників Грицівської селищної ОТГ “Становлення бібліотек в умовах ОТГ”. За результатами моніторингу бібліотечних моделей було запропоновано подати на затвердження сесії бібліотечну модель для нашої ОТГ – Грицівська селищна бібліотека  – центральна, сільські бібліотеки – філії.

24 травня 2018 р.: тренінг «Творча майстерня громади».

23 липня 2018 р.: методичний день «На допомогу бібліотечному фахівцю»

14 вересня 2018 р.  : чергова нарада «На допомогу бібліотекарю».

20-23 листопада 2018 р.: проведення індивідуальних консультацій з бібліотекарями сільських бібліотек-філій по звітності.

18 грудня 2018 р.: нарада «Звітність та планування».

28 січня 2019 рік: виробнича нарада: «Організаційна діяльність Грицівської селищної бібліотеки в 2019 р.»

15 березня 2019 р.: семінар «Бібліотечне документоведення»

4 червня 2019 р.: методичний день «Сучасна бібліотека: виклики та перспективи розвитку».

15 серпня 2019 р.: методичний день «Сучасна бібліотека в умовах соціального розвитку громади».

30 вересня 2019 р.: бібліотечні святкові посиденьки «Бібліотека: час змін – час дій!».

21 грудня: нарада «Звітність та планування».

6 лютого2020 р.: підсумкова нарада «Сучасна бібліотека: можливості, реалії та перспективи».

24 березня 2020 р.: он-лайн нарада: «Бібліотека в умовах карантину».

13 травня 2020 р.: он-лайн зустріч «Налагодження інформаційної діяльності бібліотек в соціальних мережах».

8-12 червня  2020 р.: індивідуальні зустрічі-консультації «Електронне листування».

27 серпня 2020 р. он-лайн зустріч «Виставкова діяльність бібліотек в умовах карантину».

 • Залучено коштів:

2018 рік.: Виділено коштів з місцевого бюджету 7441 грн., з них витрачено на поповнення книжкового фонду 6608 грн. та на косметичний ремонт 833 грн.3алучено коштів в сумі 28445 грн. (платні послуги бібліотеки 4840 грн, проекти та спонсорські кошти 23605 грн); з них витрачено на придбання принтера – 4000грн., фліпчарта -1250 грн., рекламних стійок (2 шт.) – 1600 грн., проекційного екрана -1215 грн., канцтовари – 6000 грн., проведення косметичного ремонту – 3000 грн., поповнення книжкового фонду -11380 грн..

2019 рік: Виділено коштів з місцевого бюджету 9550 грн., з них витрачено на канцтовари 4500 грн., косметичний ремонт та придбання стільців -5050 грн. 3алучено коштів в сумі 26908 грн.: платні послуги 4800 грн. використано на поповнення книжкового фонду; проект 10000 грн. (придбано Гра СВІТГРОМАД, вуличну парасольку та набір вуличних меблів) та спонсорські кошти 12108 грн. (поповнено книжковий фонд на 7800 грн., канцтовари на 2108 грн. та проведено косметичний ремонт на суму 2200 грн..

2020 рік: Виділено з місцевого бюджету 1050 грн. на косметичний ремонт.

 • Соціокультурна діяльність бібліотеки.

Невід’ємною частиною соціокультурної діяльності  Грицівської селищної бібліотеки та сільських бібліотек нашої громади є організація та проведення творчих заходів в рамках плану приурочених відомим літературним,  мистецьким, історичним, державним діячам та державним і краєзнавчим подіям.

Показник за 2018 р.:

Кількість проведених соціокультурних заходів – 339.

Відвідування соціокультурних заходів – 4419.

% від загального відвідування – 0.7.

Показник за 2019 р.:

Кількість проведених соціокультурних заходів  – 275

Відвідування соціокультурних заходів – 3895

% від загального відвідування – 9.4.

Показник за 2020 р.:

Кількість проведених соціокультурних заходів в бібліотеках  – 88.

Кількість он-лайн заходів –  69.

 Сьогодні досить гострою є проблема екологічного просвітництва. Тому тема захисту навколишнього середовища завжди знаходиться у полі зору нашої бібліотеки. Формування екологічної культури жителів Грицева,  виховання у населення бережливого ставлення до природи – один із напрямків діяльності бібліотеки. 

        Проблема виховання громадянина – патріота постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. І актуальною вона буде до тих пір, поки держава існуватиме як соціальний інститут. Адже існує пряма залежність між державою і людиною. Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять свою країну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Виховання у молодих поколінь почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визначені проблемами загальнодержавного масштабу. Сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе і невідкладне завдання – виховати свідомого громадянина, патріота рідної землі, який володіє всіма перерахованими вище якостями.  Ефективність громадянського виховання залежить від форм і методів його організації. Пріоритетну роль  у громадянському вихованні  відіграють активні форми творчих заходів, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. Саме таких критерій притримуються працівники нашої  бібліотеки при проведенні творчих заходів.  Тому на даному етапі кожен захід, проведений в нашій бібліотеці, так чи інакше пов’язаний з патріотичним вихованням.

      Правове виховання в Грицівській селищній бібліотеці  спрямоване на формування правосвідомості і правової культури та на розвиток соціально-правової активності особистості. Конкурси, вікторини, рольові ігри, уроки, відеолекторії, диспути та кафедри спілкування. Правове виховання в наших  бібліотеках нерозривно пов’язане з моральним вихованням, із формуванням усього комплексу позитивних рис особистості. У контексті бібліотечної діяльності важливе місце займає превентивне виховання. Кожен проведений захід має   сприяти розвиткові позитивних якостей особистості, стимулювання до здорового способу життя через залучення дітей до активного читання – і не лише літератури правової тематики, а й до участі в різноманітних творчих акціях бібліотеки.

         Книжкові виставки, тематичні полички, масові заходи на допомогу засвоєнню навчального процесу дають можливість школярам та студентам краще та ефективніше підготовитися до вивчення нових тем, повторення вже відомого матеріалу, виконання домашніх завдань, а також до вступу до  різних навчальних закладів.

       Визначним показником достатку кожної країни є здоров’я молодого покоління.  Формувати у молодих користувачів уявлення про те, що здоров’я значною мірою залежить від нас самих, пропагувати здоровий спосіб життя, викликати прагнення зберігати та зміцнювати здоров’я,  бажання підтримувати його традиції є важливим напрямком діяльності Грицівської селищної бібліотеки.Чимало зусиль докладають бібліотечні працівники для пропаганди в молодіжному середовищі літератури, спрямованої на популяризацію здорового способу життя. Ці заходи носять інформаційний, пізнавальний та дискусійний характер. Під час їх проведення молодь має можливість висловити свою думку, поставити запитання і отримати відповіді на них.

          З метою популяризації технічної та сільськогосподарської літератури в бібліотеках Грицівської ОТГ  було проведено інформаційні години, тренінг, огляди літератури та журнальних статей, виготовлено інформаційні буклети, оформлено 3 книжкових полички, а також проведено 20  засідань клубу «Намисто». Виділено    1 групу колективного  інформування.  Систематично проводилося інформування.

       Духовно-моральне виховання  передбачає формування духовного світу особистості, засвоєння  загальнолюдських і національних цінностей, історії та культури українського народу. Без обізнаності з культурним спадком минулого не можна пізнати корені національної культури, підвищувати духовність суспільства. Вивчення історії рідного краю дає змогу дітям та молоді пізнавати витоки духовності. Зберегти і передати нащадкам все те, що є у нашому краї — головне завдання діяльності Грицівської селищної бібліотеки.

        Художні твори збагачують нас знаннями про світ. Художньо змодельовані явища стають предметом наших роздумів. Про пізнавальну роль мистецтва може йти мова там, де є справжні художні відкриття. У художніх творах осмислюються найскладніші проблеми минулого і сучасності, розкриваються моральний стан суспільства, свідоме й підсвідоме в мотивах і вчинках персонажів.  Саме літературні твори ми сприймаємо насамперед серцем, а вже потім практичним розумом. В цьому напрямку наша бібліотека має успішні напрацювання і досвід. Заходи проходять цікаво та змістовно. До кожного заходу оформляється книжкова поличка з різними елементами декору та неповторності. Вчителі літератури постійні наші партнери. За сценарієм ми стараємось подати таку інформацію, якої нема в шкільному підручнику. Літературні заходи несуть не тільки інформаційний зміст, вони допомагають школярам покращити і розширити свої знання по творчості письменників, пізнати нове в художній літературі, поринути в світ  історії через художній твір. А ексклюзивна виставка «Ювілейна літературна країна»  та набір тематичних буклетів презентувались в бібліотеках місцевої школи і двох училищ та користуються популярністю серед наших читачів.

       З 1 червня 2018 року в Грицівській селищній бібліотеці функціонує  «Бібліотечна Ігротека». Кімната з настільними іграми для дітей створена працівниками бібліотеки  за підтримки волонтерів  та небайдужих грицівчан і гостей стала не тільки ігровим простором для малечі, але міні-простором для сімейного читання.   Ця міні програма виходить за межі існуючих традиційних форм та відображає новий підхід до змісту й організації бібліотечного обслуговування, адже дитячий світ – це гра, тож пізнавати нове граючись – цікаво для малечі.

        Наш народ має багату культуру, величезний скарб який складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них  світовідчуття та світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються взаємини між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі. Дуже тісно народна творчість пов’язана із звичаями, що являють собою закони, якими українці керувались щоденно. Як і рідна мова, звичаї об’єднують людей в один народ. Одне з чільних місць діяльності наших бібліотек належить вихованню любові і дбайливого ставлення до рідної землі, – своєї “малої батьківщини”, її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, любові до рідної природи. Нема в людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилась, землі, на якій зросла… Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати, необхідно вивчати його історію, мову, культуру. Віртуальні подорожі, квести, цікаві зустрічі, вікторини дають змогу поринути в історичне минуле рідного краю.

        Бібліотечне краєзнавство – складова частина загального краєзнавства, особливості якого обумовлено специфікою бібліотечної справи. Постійно бібліотеки виявляли, збирали і надавали для використання всі матеріали, пов’язані за змістом з  рідним краєм;  популяризували бібліографічну інформацію та краєзнавчу літературу; залучали молодь до активного пізнання історії рідного краю. На веб-сайті бібліотеки висвітлюється вся актуальна інформація про події Грицева. Книжкові виставки «Краю мій лелечий, рідна сторона»  та «Мій рідний край – моя земля» постійно поповнюється новими краєзнавчими матеріалами і оформлені ексклюзивно з використанням вишиванок, альбомів та інших матеріалів.  На них максимально розкрито  краєзнавчий фонд, наочно представлено широке і різноманітне коло наявних у бібліотеці краєзнавчих матеріалів. Роботу з питань краєзнавства наша бібліотека проводить у кількох напрямках: історичному, природно-географічному, народознавчому, екологічному, літературному, мистецькому. Краєзнавча діяльність Грицівських  бібліотек розпочинається з фойє, стіни якого прикрашають стенди з інформацією про різноманітні події нашого селища: від історій вулиць до історії фестивалів «Я люблю тебе, мій Гриців!». А в цьому році презентована ексклюзивна виставка з інформаційних фонариків про значущі події сіл, які увійшли в Грицівську ОТГ  «Родзинки Грицівської ОТГ».    Користувачі з задоволенням беруть участь в краєзнавчих заходах, адже вони мають можливість краще пізнати свій край, взяти участь в дослідницьких акціях, внести свій внесок в написання історії своєї маленької батьківщини. На базі краєзнавчої кімнати-музею «Духовне джерело Грицева» постійно проводяться краєзнавчі екскурсії та уроки для різних вікових категорій користувачів: грицівчан  та приїзджих, Завдяки подарованим цьогоріч новим експонатам вдалося оновити експозиції в кімнаті-музеї.

Директор Грицівської селищної бібліотеки              В.М. Грабарчук

Кошти Грицівської селищної бібліотеки (публ.) та філій, використані на зміцнення матеріально-технічної бази за період з 2018-2020р.р.

№п/пНазва закладу2018Всього коштів2019Всього коштів2020Всього коштівВсього коштів за 2018-2020рр
1Грицівська селищна бібліотека (публ.)госптовари на ремонт-833; 2491- книги(с.ф); 4000-книги б.р.  7324,00стілець-940,госптовари на ремонт-1900;с.ф.плат.посл.книги-2000  4840,00госптовари на ремонт -1050  1050,0013214,00
2Великошкарівська філія ГПБ  с.ф.плат.посл.книги-400,00400,00  400,00
3Лотівська філія ГПБ  Стілець; с.ф.плат.посл.книги-400,00400,00  400,00
4Москвитянівська філія ГПБ  Стілець; с.ф.плат.посл.книги-400,00400,00  400,00
5Микулинська філія ГПБ  Стілець; с.ф.плат.посл.книги-400,00400,00  400,00
6Орлинецька філія ГПБ  с.ф.плат.посл.книги-400,00400,00  400,00
7Сасанівська філія ГПБ  с.ф.плат.посл.книги-400,00400,00  400,00
 Разом 7324,00 7240,00 1050,0015614,00