Звіт про роботу закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) Грицівської селищної ради за 2018 — 2020 роки

У 2018-2020 роках  робота відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму, Грицівської селищної ради була направлена на реалізацію вимог Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту” «Про культуру» тощо, на оптимізацію кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів на виконання пріоритетних завдань щодо подальшого розвитку освіти громади, виконання річного плану роботи закладу.

У 2018 році розроблено  Програму розвитку  освіти  Грицівської селищної ради (ОТГ) на 2019-2020 роки, яка затверджена рішенням чотирнадцятої позачергової сесії VІІ скликання № 330/28/2018 від 22.12.2018р. та Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги, виплати щорічної грошової винагороди працівникам освіти Грицівської селищної ради (рішення чотирнадцятої позачергової сесії VІІ скликання № 330/28/2018 від 22.12.2018р.).

У 2018-2019 н. р. у ОТГ фукціонувало 5 ЗЗСО (в тому числі 1 заклад з дошкільною групою).

Штатна чисельність усіх працівників закладів освіти складала: пед. працівники- 90 осіб, тех. – 53.

У 2019-2020 н. р. у ОТГ фукціонувало 4 ЗЗСО (в тому числі 1 заклад з дошкільною групою).

Штатна чисельність усіх працівників закладів освіти складала: пед. працівники ЗЗСО-77 осіб, тех.- 46  

У 2020-2021 році фукціонують 4 ЗЗСО (2 заклади із дошкільною групою): педпрацівників – 77 осіб, техперсоналу – 46.

         Мережа закладів загальної середньої освіти відповідає потребам і запитам здобувачів освітніх послуг та громади.

У 2018-2020 роках була реалізована програма оптимізації шкільної мережі. У 2018 році діяльність Орлинецького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» припинено шляхом реорганізації, відповідно до рішення десятої позачергової сесії Грицівської селищної ради VІІ скликання від 17 вересня 2018 року №2 «Про припинення діяльності Орлинецького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» в результаті реорганізації шляхом перетворення в комунальну організацію (установа, заклад) «Орлинецький заклад дошкільної освіти» Грицівської селищної ради».

     

2019-го року діяльність Малошкарівської гімназії припинено шляхом ліквідації, відповідно до   рішення вісімнадцятої чергової сесії Грицівської селищної ради VII скликання від 28.05.2019 року №1 «Про припинення шляхом ліквідації Малошкарівської гімназії» по причині того, що з вересня 2019 року контингент учнів Малошкарівської гімназії становив менш як 25 учнів, то даний міжбюджетний трансферт, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», не може використовуватися на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, внаслідок чого виник дефіцит бюджетних коштів в поточному та наступних бюджетних періодах.

У 2018-2019 н. р. чисельність учнів у ЗЗСО – 611 осіб, 2019-2020 н. р. – 634 особи, на початок 2020-2021 н. р. – 657 учнів.  Усі  заклади ЗСО нового типу, з яких 3 заклади є малокомплектними, тобто середня наповнюваність класів менше 15 (4 учні  на клас).

Усі навчальні заклади забезпечені педагогічними кадрами в повному обсязі.

Задля забезпечення якісної та доступної для кожної дитини освіти у 2018 роках році за кошти місцевого бюджету було придбано шкільний автобус (Грицівський ліцей). У 2019 та у 2020 роках у рамках державної програми «Шкільний автобус» шляхом співфінансування із місцевого бюджету придбано 2 автобуси.  Станом на сьогодні в громаді на 100% забезпечений підвіз учнів, що проживають в сільській місцевості та за межами тротуарної доступності  до Грицівського ліцею (із 13 населених пунктів).

Усі заклади загальної середньої освіти підключені до Інформаційної системи управління освітою (ІСУО). У всіх закладах встановлена програма «КУРС: Школа» 

З 01.09.2018 року заклади загальної середньої освіти  Грицівської селищної ради розпочали працювати за проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що забезпечує реалізацію Концепції  «Нової української школи». У 2019 році на організацію освітнього середовища першокласників  (2019-2020 н. р.) отримано 243848.00 грн. державної субвенції, у 2020 році (2020-2021 н.р. ) отримано 235169.00 грн. Нестача коштів на обладнання та забезпечення освітнього процесу компенсувалася коштами місцевого бюджету (співфінансування для закупівлі сучасних меблів для початкових класів НУШ становить (у 2019 році –26028.00грн., у 2020 році – 32917.00грн., із місцевого бюджету). У 2019 році було закуплено 80 парт на суму 116тис.800 гривень, дидактику – 62тис.561 гривень, компютерне обладнання: 2 проекційних екрани, 2 проектори, 3 принтери, 2 ламінатори, 4 ноутбуки, плазмовий телевізор на суму  96тис. 002 гривень. У 2020 році було закуплено 80 парт, мультимедійний комплект на суму 23000.00грн., 2 ноутбуки на суму 34000.00грн. та 4 принтери на суму 31200.00грн.

Протягом звітного періоду усі учителі початкової школи, вчителі англіської мови, вчителі фізвиховання, які викладають у початкових класах НУШ закладів освіти громади пройшли навчання під час тренінгів, які проводилися тренерами Хмельницького обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти на базі та  онлайн-курси на освітній платформі Ed-era за Концепцією «Нова українська школа».

Для забезпечення функціонування ефективної системи надання освітніх послуг, підвищення ефективності методичної роботи, керівництво громади ухвалило рішення створити методичну службу при Грицівському ліцеї (вчителі закладу є керівниками методичних об’єднань, з оплатою 10 – 15%). Діяльність предметних методоб’єднань було сплановано на основі річного плану роботи відділу освіти, та кожного закладу ОТГ з визначених науково-методичних проблем. Так у 2019р. в  травні  – місяці було проведено семінар на базі Лотівського ЗДО «Зернятко», на базі Крачанівської гімназії в листопаді 2019р. – семінар вч. укр. мови та літ., в грудні – засідання методичного об’єднання вчителів  початкових класів, на базі Микулинської гімназії – методоб’єднання вчителів математики (лютий-місяць), семінар вчителів початкових класів – на базі Великошкарівської початкової школи (лютий-місяць).   

У січні 2019 року стартувала програма Міжнародного STEM-проекту «Онови свої мрії-2019». Програма охопила 50 країн Європи, Азії, Африки, Америки та Японії. З України участь у проекті беруть 156 закладів, серед них і Грицівський ліцей, вчитель Духович Г.П. (учні дізнавались та вносили свої ідеї щодо еволюції побутових приладів, професій майбутнього,  збереження та розробки альтернативних видів енергії, глобальних цілей).

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Вчителі початкової школи, які навчають учнів у 1,  2 та 3-му класах у 2018-2019-2020 навчальному році, пройшли он-лайн навчання на платформі «EdEra» та курси підвищення кваліфікації за Типовою освітньою програмою МОН України під керівництвом регіональних тренерів  на базі районних локальних центрів. В жовтні-місяці 2019року на базі районних локальних центрів пройшли навчання керівники ЗО. Учителі 1- 2-3 класів ( в тому числі учителі іноземної мови) 2018-2019, 2019-2020н.р. закладів освіти пройшли навчання під час тренінгів, які проводилися тренерами Хмельницького обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти. Курсова підготовка здійснювалася згідно з перспективним планом.  Усі вчителям були виплачені відрядження.

Із березня 2020 року усі курси підвищення кваліфікації проходять у режимі онлайн.

У 2018, 2019, 2020 році в освітніх закладах громади атестація здійснювалась згідно з перспективним планом  та на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів діяльності педагогічних працівників, відвідування уроків, позакласних заходів, здійснення  ґрунтовного аналізу освітнього процесу.   У 2018 було проатестовано 17 педагогічних працівників закладів освіти (кваліфікаційні категорії підвищили 14 педагогів; атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  3 педагоги), у 2019 атестаційною комісією Грицівської селищної ради було проатестовано 19 педагогічних працівників, з них 2 керівники ЗДО та 2 заступники Грицівського ліцею. У 2020 році – 25 (кваліфікаційні категорії підвищили 15 педагогів; атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  10  педагогів).

З  метою  розвитку  педагогічної  майстерності,  виявлення  талановитих  творчих  вчителів,  широкого  обміну  досвідом  педагогічні працівники закладів освіти громади беруть участь у щорічній педагогічній виставці  посібників  «Освіта  Хмельниччини  на  шляхах  реформування»: 2018 рік – 3 посібники; 2019 рік -23 посібники.

Найбільш вагомий конкурс професійної майстерності педагогів – це конкурс “Вчитель року”.  У 2018-2019 н. р.  ІІ (обласному)  етапі  конкурсу брали участь 2 педагоги Грицівського ліцею та зайняли призові місця (3-тє місце).

З метою продовження реалізації освітньої методики О. Дубогай «Навчання в русі», в листопаді – місяці на базі Грицівського ліцею було проведено обласний семінар. 

Щороку учні 11 класу Грицівського ліцею складають державну підсумкову атестацію з у формі ЗНО навчальних предметів. За результатами ЗНО учні Грицівського ліцею серед шкіл Хмельниччини  посідають:

  • 2018 рік – 15 місце серед 387 закладів;
  • 2019 рік – 48 місце серед 317 закладів;
  • 2020 рік – 25 місце серед 292 закладів.

Значна увага приділялась методичному супроводу роботи з обдарованими дітьми.

 Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, згідно планів роботи закладів, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань у закладах освіти була спланована, проведена та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному та обласному рівнях.

У 2018-2019н.р. 13 учнів, у 2019-2020н.р.  15 учнів Грицівського ліцею стали переможцями ІІ етапу олімпіад та учасниками і призерами (3 учні у 2018-2019н.р. та 1 учениця у 2019-2020н.р.) ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Метою діяльності закладів загальної середньої освіти  громади є забезпечення інтелектуального розвитку учнівської молоді через участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. 2018-2019-го н. року у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук брали участь 7 учасників. Учениця 10 класу Грицівського ліцею стала переможницею конкурсу-захисту у  відділенні «Мовознавство».

Учні закладів загальної середньої освіти Грицівської ОТГ стали учасниками та переможцями конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика та конкурсу ім..Тараса Шевченка. Учні Грицівського ліцею стали учасниками обласних конкурсів знавців української мови ім. Петра Яцика (1 призер обласного конкурсу) та конкурсу ім..Тараса Шевченка, маємо два переможці Міжнародних конкурсів, переможця обласного конкурсу «Я журналіст» (Грицівський ліцей), 233 учасники  Всеукраїнських конкурсів: «Кенгуру», «Санфлауе», «Колосок», «Соняшник», «Геліантус», «Левеня», «Лелека», «Бобер» учасника VI обласної учнівської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців Хмельниччини», тощо.

         У березні 2019 року,  за участі усіх ЗЗСО, проведено обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності, представлено виставкау декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. На належному рівні пройшов відбірковий етап конкурсу художньої самодіяльності (на базі Грицівського ліцею). Усі заклади ЗСО, ПО, Грицівської музичної школи не були осторонь і взяли участь у конкурсі. Кращі номери (хор Грицівського ліцею, вокальна група «Дивоспів», солісти Малошкарівської гімназії, Грицівської музичної школи, тріо бандуристів Грицівської музичної школи, вихованці студії сучасного танцю «Імпровіз» Грицівської школи сприяння здоров’ю, були відібрані і представлені на обласний конкурс художньої самодіяльності, який проходив у Грицівському ліцеї за участі учасників Ленковецької ОТГ. Привернула увагу виставка етнодизайну, яку виконували діти з особливими потребами ЗПО. Значна увага приділялася організації і проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Виступи рою «Грицівська Січ» Грицівського ліцею та рою «Сокіл» Микулинської гімназіії    свідчать про високий рівень підготовки команд до участі в грі, яка відбулася у Грицівському ліцеї в травні 2019 року. Приємно те, що до гри залучились усі ЗЗСО.

          Заклади освіти взяли участь у відзначенні Міжнародного дня дитячої книги, Дня пам’яті 33-ї річниці Чорнобильської трагедії, акції до Всесвітнього дня здоров’я, циклі заходів до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом, Дня матері, Міжнародного дня сім’ї, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Міжнародного дня захисту дітей, святкових заходах з нагоди Дня Державного Прапора та 27-річниці незалежності України, в святково-благодійних заходах, присвячені Дню Святого Миколая  (благодійний флешмоб для збору коштів на лікування Дмитра Шелудька).

В закладах громади щорічно проводяться різноманітні спортивно-оздоровчі заходи та Спартакіади. У вересні щорічно проходить Олімпійський тиждень та заходи, присвячені Дню фізичної культури. Фізкультурно-оздоровчою роботою  охоплено 241 вихованець ЗДО та 630 учнів ЗЗСО. Гуртки з оздоровчої фізкультури працюють на базі ЗПО.  

          В громаді проводяться заходи щодо сприяння вирішенню проблем молоді, питань соціального становлення і розвитку молоді. З цією метою щоквартально проводяться кординаційні ради за участі працівників соціальної служби Грицівської селищної ради, соціальних педагогів та психологів закладів ЗСО.

          В рамках  програми «Обдарована молодь»,  Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги,виплати щорічної грошової винагороди працівникам освіти Грицівської селищної ради на святі «Зірковий час дерзань та найсміливіших сподівань» у червні 2019 року 56 учнів  закладів освіти громади, які здобули перемогу, ставши призерами,  дипломантами обласних  олімпіад із базових дисциплін, конкурсів науково-дослідницьких робіт й проектів, художньо-естетичного, технічного напрямків, спортивно-туристичних змагань вшановані та нагороджені  матеріальною винагородою, відзначені грамотами відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх і внутрішніх зв’язків Грицівської селищної ради  (15500грн.).

У закладах освіти організовано гаряче та буфетне (Грицівський ліцей) харчування учнів. На базі шкільних їдалень організовано дворазове харчування дітей. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Гарячим харчуванням протягом 2018-2019 н. р. року було охоплено 90% учнів шкіл, буфетною продукцією – 10%. В початковій школі всі учні  були охоплені гарячим харчуванням. Середня вартість харчування на 01.01.18р. 13.00 грн. В шкільних їдальнях  проводиться безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

– дітей, позбавлених батьківського піклування;

– дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

– дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

 – учнів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– учнів, батьки яких є учасниками АТО (ООС)

На диспансерному обліку перебуває 27 учнів Грицівського ліцею , які потребують особливого харчування, тому для них організовано дієтичне харчування. Діти групи продовженого дня також охоплені гарячим харчуванням.

Відповідно до програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки (рішення сьомої позачергової сесії Грицівської селищної ради від 21.05.2018р. №10), влітку 2018р. було організовано своєчасний  і в повному обсязі змістовний та безпечний відпочинок дітей. Всього було оздоровлено 410 дітей. Особлива увага приділялась дітям зі статусом, обдарованим  та тим, сім`ї яких перебувають у складних життєвих обставинах. Реалізація даного завдання відбувалась таким чином:

– було організовано роботу 5-ти пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням, де було оздоровлено 322 учні(на харчування та організацію дозвілля учнів у пришкільних таборах громади використано 37 тис. 800 грн. з місцевого бюджету);

– організовано оздоровлення за кошти обласного бюджету (діти пільгових категорій) в таборі «Дністровська чайка» (2 путівки), санаторії «Лісова пісня» (1 путівка), таборі «Салют» (1 путівка),  державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія» (8 путівок, 2 з них отримали діти (10% проплати) за перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Знай і люби рідний край»), державному підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (2 путівки);

-21 тис 600 грн.  з місцевого бюджету виділено на путівки для відпочинку на базі «Кабельник» м. Одеса (де було оздоровлено 4 обдарованих дітей).

– організовано екскурсійні поїздки за батьківські кошти в м. Київ, м. Остріг; м. Вінниця, м. Житомир.

Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в громаді є одним із завдань освіти. Відповідно до частини 6 статті 3 Закону «Про освіту»  кожен ЗЗСО  громади повинен створювати всі належні  умови для здобуття освіти  за місцем проживання, забезпечуючи різні форми навчання дітям із особливими освітніми потребами та інвалідністю з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Станом на 01.09.2019 року при Грицівському ліцеї дітей із особливими освітніми потребами налічується 4 (4 класи).

Для супроводу даної категорії  дітей в освітньому  процесі введено  додатково 1,5 ставки асистента вчителя.

У  Грицівському ліцеї, де функціонують інклюзивні класи, поповнилась і навчально-матеріальна база, проводиться оснащення ресурсної кімнати. Понад 18 тисяч грн. було використано для  придбання різноманітних засобів корекції й дидактичного матеріалу для занять із учнями даної форми навчання.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування у ЗЗСО та ЗДО ведеться відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість». З метою правильної організації харчування учнів у закладах загальної середньої та закладах дошкільної освіти здійснюється постійний контроль. Впровадження системи НАССР є обов’язковою умовою для гарантії безпечного харчування дітей.

У 2019 році з метою поліпшення навчально-матеріальної бази установ і закладів освіти громади проведено наступні роботи: поточний ремонт усіх закладів освіти, на що з місцевого бюджету виділено по 2 тис.грн. на ЗДО, по 6 тис. на ЗЗСО та 4,5 тис. на Великошкарівську початкову школу. Зокрема: значний обсяг робіт виконано з ремонту опалювальної системи (ремонт пічного опалення) у Сасанівському ЗДО «Веселка» та Микулинському ЗДО «Малятко», заміна електромережі у Сасанівському ЗДО. У Малошкарівському ЗДО «Струмочок» проведено реконструкцію системи опалення: встановлено 12 конвекторів, замінено 6 вікон та двері, утеплено водогін, придбано електроплиту в їдальню.  У Грицівському закладі позашкільної освіти «Школа сприння здоров’ю» виконані роботи по заміні котла. У Орлинецькому ЗДО встановлено перегородку між дошкільною групою та самим приміщенням. Велика кількість  робіт виконана у Грицівському ясел-садку: це ремонт водопостачання, заміна дверей у ясельній групі, ремонт туалетної кімнати, пральної машини, центрифуги, фарбування паркану, виготовлення пісочниць, гойдалок, стоянки для велосипедів, почищено криницю, замінено обладнання харчоблоку (столи, ванни). У Лотівському ЗДО «Зернятко» вистелено доріжку з бруківки, закуплено іграшки, дитячі меблі, обладнані ігрові майданчики на вулиці. У Микулинському ЗДО «Малятко» придбано витяжку, пилосос, електромясорубку, пральну машину, обладнано та пофарбовано спортивний та ігровий майданчики. У Орлинецькому, Сасанівському, Малошкарівському ЗДО встановлені дитячі майданчики. У Микулинській гімназії замінено старі шкільні парти на нові (41 новий шкільний стіл, завезено меблі з Малошкарівської гімназії),  відремонтовано жалюзі в усіх класах, замінено вішалки для одягу. У Крачанівській гімназії проведено капітальний ремонт котлів, створено і облаштовано гімнастичну кімнату. У Грицівському ліцеї виконано ряд робіт з ремонту фундаменту, сходів, каналізаційної ями, підлоги у холі (І поверх). Проведено облицювання кахельною плиткою стін в шкільній їдальні, відремонтовано електроплити та варочні котли. У Великошкарівську початкову школу придбано для потреб харчоблоку електроплиту, ванни для миття посуду, світильники закритого типу.

Для підготовки закладів освіти до нового навчального року було залучено 355 454 грн з різних джерел: місцевого бюджету, спонсорська допомога батьків, підприємців, депутатів. Частина обладнання для їдалень Малошкарівського ЗДО «Струмочок», Великошкарівської початкової школи та Грицівського ясла-садка завезено та передано у користування з Грицівського ліцею. У Грицівському ясла-садку були реалізовані соціальні проекти.

У 2020 році для зміцнення навчально-матеріальної бази закладів загальної середньої освіти громади було виділено 565000.00грн. (залишки освітньої субвенції) на закупівлю комп’ютерної техніки (2 комп’ютерних класи, 2 мультимедійні комплекти, 4 ноутбуки, 3 принтери), 210000.00 грн. на закупівлю кабінету хімії. Також Грицівський ліцей отримає кабінет біології, вартістю 210000.00грн. (відповідно до Урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів») – співфінансування з місцевого бюджету 10%.

Загальна сума коштів на ЗЗСО за 2018-2020р.р.

№п/п

Назва закладу

2018

Всього

коштів

2019

Всього

коштів

2020

Всього

коштів

Всього

коштів за 2018-2020рр

1

Грицівський ліцей

 

цифрова фотокамера-4598,

матеріали на ремонт автобусів-15167,52,

госптовари на ремонт-13188,

модем тандем-3408,

вогнегасники-4890,

МФУ -5614- інкл.субв.,

захисний екран -540;

зал.освіт.суб-ї-проектор-34813, ноутбук-29998, МФУ-12710, ламінатор-6502; субв.

НУШ-компютер-26000,

БФУ-12951,

парти-83479

;комплекти дидактичних матер.-85871 ;

наші кошти -41321-співфінанс. на парти;

субв.інфраструк.-979874 автобус+865126 -наші кошти співфінанс.;

залишки освітн. субвенції- кабінет фізики-10000 грн

2 236 050.52

 

вогнегасники-1620,

лічильник-1756,92,

госптовари на ремонт-16363,99,

посуд-6500,

фліпчарт-1675 (субв.інклюз);

с.ф.субв.НУШ: парти-52980 та співфінанс.28836, комп.мультимед. обладн. -21601, телевізор-6001, МФУ-12002, ноутбук-22198, комп.дидакт.матер. -43885;

субв.дітям з особлив.потребами-компл-т мультимед.оладн. -18667;

залишок освіт. субв. 1281000 автобус та співфінанс.580000

 

2 095 085.91

 

акумулятори на автобус-9730

госптовари на ремонт-7312,70,

засоби захисту від  COVID-2455,

вогнегасники-5894,40

пожежний щит-5212,88;

с.ф залишки освітн.субв.-морозильна скриня-6100,

сковорода електр.-20700,

парти -33900;

субв.НУШ – парти -51162 та співфінансув.-26130 ;

бюдж.розв. Співфінанс.автобуса -555000 та 1285000 (зал.освіт.субвен. область); мультимедійний коплекс – 23000 субв особл.освітні потреби;

 

2 087 722.61

 

6418859,04

2

Великошкарівська поч. школа

 

холодильник-12300, плита електрична -12000 с.ф наші кошти.; субв. НУШ-БФУ -6475, комплекти дидакт.матер.-10541

 

41 316.00

госптовари на ремонт-1622,85,

лічильник-1756,76,

змішувач для кухні-1739,94;

с.ф.субв.НУШ: парти -8514 та співфінанс.4635, ноутбук-11099, компл.дидакт. матер -7308

36 675.55

двері-7000,

засоби захисту від  COVID-5060,

вогнегасники-1768,32,

пожежний щит-2606,44,

госптовари на ремонт – 730,80;

 с.ф. субв.НУШ парти-8136

25 301.56

 

103293,11

3

Крачанівська гімназія

 

госптовари ремонт-1180

 

1180.00

вогнегасник-810,

госптовари на ремонт-6000;

с.ф.субв.НУШ: парти -4730 та співфінанс.2575, МФУ-6001, комплекти дидактичн.матер.-4083

 

24 199.00

госптовари на ремонт-10671,18,

вікна металопластикові -22676,

двері-29674,

засоби захисту від  COVID-5060,

вогнегасники-1768,32,

пожежний щит-2606,44;

с.ф. субв.НУШ – парти -9492

81 947.94

 

107326,94

 

4

Микулинська гімназія

 

госптовари-2370,18;

субв.НУШ-компютер-13000, БФУ-6475,50, дидактичні матеріали-14961

 

36 806.68

 

лічильник-1620, госптовари на ремонт-10627,65

вогнегасник-405,

бак для води -705,99,

глибинний насос-2971,99,

табло електричне – 800;

с.ф.субв.НУШ: парти-9461 та співфінанс.5149, МФУ-6001, ноутбук-11099, комплект дидак.матер.-7285

53 125.63

 

госптовари на ремонт-1030,69,

засоби захисту від  COVID-2655,

вогнегасники -2357,76,

пожежний щит-2606,44;

с.ф. платні послуги госптовари на ремонт-773,90;

с.ф. Субвенц.НУШ парти -13560

22 983.79

112916,10

 

 

 

РАЗОМ

2315353,20

 

2209086,09

 

2217955,90

6742395,19