Чи підлягали перерахунку пенсії, призначені за військовим законом?

Питання. Чи підлягали перерахунку пенсії, призначені за військовим законом?

Відповідь. Індексація пенсій проведена також для осіб з числа військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, яким призначено пенсію по інвалідності або в разі втрати годувальника з врахуванням заробітної плати (грошового забезпечення) особи згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

При перерахунку пенсій з 1 травня 2020 року зазначеній категорії пенсіонерів застосовано показник середньої заробітної плати по Україні 4888,83 грн. та індивідуальний коефіцієнт заробітку особи або померлого годувальника.

Приклад 1. Чоловік, 1961 року народження, отримує пенсію як особа з інвалідністю війни 3 групи за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», індивідуальний коефіцієнт заробітної плати – 0,62369.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. №656 (із змінами) розмір мінімальної пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги) у осіб з інвалідністю війни 3 встановлюється на рівні 360% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Складові пенсіїРозмір пенсіїна 01.04.2020, грн.Розмір пенсіїз 01.05.2020, грн.Різниця, грн.
Основний розмір пенсії, обчислений від заробітної плати1648,17(4404,35х0,62369х60%- для інвалідів війни 3 гр.)1829,47(4888,83х0,62369х60%- для інвалідів війни 3 гр.)   181,30
Доплата до мінімального розміру пенсії інваліду війни 3 гр. (1638 грн. х 105%)71,73(до 1719,90)-71,73
Збільшення згідно статті 21 Закону412,04(1648,17 х 25%)457,37(1829,47 х 25%)+45,33
Цільова допомога інвалідам війни 3 групи50,0050,00
Підвищення інваліду війни 3 групи491,40(1638,00 х 30%)491,40(1638,00 х 30%)
Щомісячна державна адресна допомога (1638 грн. х 360%)3223,46(до 5896,80 грн.)3068,56(до 5896,80 грн.)-154,90
Загальний розмір пенсії до виплати5896,805896,800

Приклад 2.Учасник бойових дій, особа з інвалідністю 2 групи внаслідок захворювання, отриманого при проходженні військової служби. Отримує пенсію по інвалідності за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», індивідуальний коефіцієнт заробітної плати – 1,85632.

Складові пенсіїРозмір пенсіїна 01.04.2020, грн.Розмір пенсіїз 01.05.2020, грн.Різниця, грн.
Основний розмір пенсії, обчислений від заробітної плати4905,53(4404,35х1,85632х60%- для інвалідів  2 гр.)5445,14(4888,83х1,85632х60%- для інвалідів 2 гр.)   +539,61
Підвищення учаснику бойових дій409,50(1638,00 х 25%)409,50(1638,00 х 25%)
Цільова допомога учасникам бойових дій40,0040,00
Загальний розмір пенсії до виплати5355,035894,64+539,61

Питання.Чому не проіндексовані пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, призначені за військовим законом?

Відповідь. Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом та членам їх сімей обчислюються у відсотках від розміру грошового забезпечення (враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії).

Показник середньої заробітної плати по Україні не є складовою розрахунку пенсії для зазначеної категорії осіб, тому їхні пенсії не підлягали перерахунку з 01.05.2020 року.