До відома фізичних осіб –підприємців

          22.04.2020р. було прийнято постанову КМУ №329  «Деякі питання  соціальної  підтримки сімей  з дітьми.»Цією  постановою затверджено  Порядок  виплати  допомоги  на  дітей  фізичним  особам – підприємцям ,які  обрали  спрощену  систему  оподаткування  і  належать  до першої  та  другої  групи  платників  єдиного  податку.

Допомога на  дітей  призначається  і  виплачується фізичним  особам-підприємцям ,які обрали  спрощену систему оподаткування  і  належать до першої та другої  групи  платників  єдиного податку і сплатили  єдиний  внесок  на  загальнообов’язкове  державне соціальне  страхування  за усі місяці  2019 року.

           Допомога   на  дітей  призначається  на період  карантину та  на  один  місяць  після  дати  його  відміни одному  з  батьків  на  кожну  дитину до  досягнення  нею 10річного  віку(включно) у розмірі  прожиткового мінімуму ,встановленого   для  дітей  відповідних  вікових  груп  станом  на 1 січня 2020 року, і  виплачується   щомісяця  за  повний  місяць.

           Допомога призначається з місяця звернення і виплачується  через  установи  уповноважених  банків.

           Для  призначення  допомоги   на дітей  заявник   подає/налсилає  органу  соціального захисту  населення  заяву   визначеної  форми  у паперовій  або  електронній  формі  із  зазначенням  рахунка  в   установі уповноваженого  банку та  документи / відомості  у паперовій  або  електронній  формі.

           У  паперовій  формі  заявник  подає  такі  документи:

  •   копії  свідоцтв  про  народження  дітей  віком  до  10  років;
  •   довідку  з Пенсійного  фонду  України  про  сплату  єдиного внеску  на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування (індивідуальні  відомості  про  застраховану  особу  за формою ОК-7);
  • копію    документа ,що  підтверджує  право  на постійне  проживання  в  Україні (для іноземця  та  особи  без  громадянства );
  • копію  свідоцтва  про реєстрацію  фізичної  особи –підприємця

            В  електронній формі заявник  подає  такі  документи:

  • фотокопії  свідоцтв  про народження  дітей  віком до  10  років  або відомості про  свідоцтва  про народження  дітей (серія, номер, дата  видачі,прізвище, ім’я та  по батькові  дитини ,прізвище, ім’я та  по  батькові батьків);
  • фотокопію  довідки   з Пенсійного фонду України про сплату  єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування (індивідуальні  відомості  про застраховану  особу за  формою ОК-7);
  • фотокопію  документа, що  підтверджує  право на  постійне  проживання   в  Україні (для іноземця  та  особи  без  громадянства);
  • фотокопію свідоцтва  про реєстрацію фізичної  особи-підприємця.