Місцеві податки та збори – вагомий крок до покращення життя громади

Одним із важливих джерел доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є місцеві податки і збори. Формування значної частини доходів знаходиться у прямій залежності від того, наскільки ефективно сплачуються податки та збори до бюджету громади. Для забезпечення виконання своїх функцій, створення належного життєвого середовища для населення громади, громада повинна мати у своєму розпорядженні достатні фінансові ресурси, основу яких складають місцеві податки та збори.

Економічна сутність системи місцевого оподаткування полягає в тому, що вона забезпечує органи місцевої влади фінансовими ресурсами для здійснення функцій, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Надходження місцевих податків і зборів забезпечує проведення соціальної політики вирівнювання рівнів соціального та економічного розвитку територій, а також комплексного розвитку територій. Таким чином, основне призначення місцевих податків і зборів полягає у створенні необхідної фінансової бази для місцевого самоврядування.

Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Він становить найбільшу питому вагу надходжень Грицівської ТГ, а саме це 70-72% від всіх надходжень до місцевого бюджету.

Узагалі до місцевих податків і зборів належать: єдиний податок, податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податок на землю та транспортний податок, туристичний збір. 

Кожен житель громади повинен знати, що він допомогає контролювати сплату суб’єктами господарювання акцизного податку шляхом вимоги розрахункових документів (чеків) у продавця товарів та послуг.

Крім того, дуже важливе і актуальне, на сьогоднішній день, погашення податкового боргу. Станом на 01.09.2021 року податковий борг по громаді склав 102,9 тис. грн., в тому числі по податку на доходи з фізичних осіб – 1,7 тис.грн., земельному податку – 1,7 тис. грн., податку за нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 34,9 тис. грн., єдиному податку – 52,9 тис. грн. та по адміністративних штрафах – 11,7 тис. гривень. Цю інформацію платники податків стосовно свого боргу, можуть отримати у приміщенні Грицівської селищної ради (фінансовий відділ).

Враховуючи викладене, з метою уникнення додаткового навантаження у вигляді нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату, звертаємося до платників податків своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов’язання щодо сплати усіх податків, зборів та платежів до бюджету Грицівської селищної територіальної громади та погашення податкового боргу.

Коментарі

Залишити коментар

Щоб опублікувати коментар, потрібно увійти .