Пенсія по інвалідності

Призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Пенсії по інвалідності із солідарної системи
Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(статті 30 -35).
Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:
– 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
– 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
– 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:
– для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;
– для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;
– для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям
Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 № 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (статті 18-23);

Призначаються у разі настання інвалідності:
– в період проходження служби;
– або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
– або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
– I група – 100 % сум грошового забезпечення;
– II група – 80 % сум грошового забезпечення;
– III група – 60 % сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
– I група – 70 % сум грошового забезпечення;
– II група – 60 % сум грошового забезпечення;
– III група – 40 % сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
– І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093 х650 %);
– ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
– ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).
Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
Порядок обчислення пенсії визначено Законом України від 28.02.1991 № 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (статті 54, 59), Законом України від 29.06.2021 № 1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:
•із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках (пункт 9 Порядку);

• або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року (пункт 9¹ Порядку).
Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:
– I група – 6840 грн;
– II група – 5472 грн;
– III групи – 4218 грн;
– для дітей з інвалідністю – 4218 грн.
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижче:
– І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (з 01.03.2022 – 12 993,56 грн);
– ІІ група – 80% (з 01.03.2022 – 10 394,85 грн (12 993,56 х 80%));
– ІІІ група – 60 % (з 01.03.2022 – 7 796,14 грн (12 993,56 х 60%)).
Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури
Умови призначення та розміри визначені Законом України від 14.10.2014 № 1697- VІІ “Про прокуратуру” (частина дев’ята стаття 86). Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за
наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.