Повідомлення про намір отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості:

повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання – ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІСИ УКРАЇНИ” (ДП “ЛІСИ УКРАЇНИ”);
ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 44768034;
місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання – 01601, місто Київ, вул. Руставелі Шота, будинок 9А, т.
+38(044)-235-61-29, skdlg@ukr.net;
місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – ФІЛІЯ “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛІСИ УКРАЇНИ”, Код ЄДРПОУ ВП:45052279, Місцезнаходження: 30455, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт. Гриців, вул. Лісова, 18А;
мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу на викиди для існуючого проммайданчика, додержання вимог природоохоронного законодавства, надання права експлуатації об’єкта, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші;
відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість
провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля
– висновок відсутній, діяльність не підпадає під
сферу застосування оцінки впливу на довкілля згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – підприємство
спеціалізується на лісозаготівлі. На проммайданчику задіяно твердопаливний котел.
відомості щодо видів та обсягів викидів – у результаті виробничої діяльності підприємства в
атмосферне повітря здійснюються викиди таких забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (тон/рік): оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,04 т/рік, оксид вуглецю – 0,81 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,12 т/рік, метан – 0,002 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,0016 т/рік, вуглецю діоксид – 11,49 т/рік. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в цілому по об’єкту складає 0,974 тон/рік (без урахування вуглецю діоксиду);
заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані
або/та які потребують виконання
– не розроблялися, так як об’єкт відноситься до 3-ої групи,
відповідно до вимог Наказу МОНПСУ №108 від 09.03.2006р;
перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не
розроблялися, встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 року №541 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 17.09.2015 року №337) не перевищуються.
дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів –зобов’язання по
виконанню заходів відсутні;
відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – пропозиції щодо
дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству;
адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції
громадськості щодо дозволу на викиди
– Хмельницької обласної військової адміністрації –
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, буд 2, тел. (0382) 76-50-24, regadm@admkm.gov.ua;
строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з дати
публікації даного повідомлення.