Профілактична дезінфекція – запорука благополуччя тваринництва

Одне з важливих місць, у системі ветеринарно-санітарних заходів, що забезпечують благополуччя тваринництва по заразних хворобах, підвищення продуктивності тварин (птахів) і санітарної якості продуктів, сировини й кормів тваринного походження, займає дезінфекція. Основне призначення цих заходів – розірвати епізоотичний ланцюг шляхом впливу на її найважливішу ланку -фактор передачі збудника хвороби від джерел інфекції до сприйнятливого організму.       

       Дезінфекцію включають у план протиепізоотичних заходів щодо кожної ферми, господарства, району та області. У плані передбачають терміни проведення, методи й режими дезінфекції виробничих і допоміжних приміщень, спецодягу й взуття, транспортних засобів, території й інших об’єктів обробки, потребу в дезінфікуючих засобах, мийно-дезінфекційній техніці й людських ресурсах з урахуванням обсягу робіт, розташування об’єктів обробки, технології виробництва, епізоотичної ситуації й інших особливостей господарства. Для дезінфекції використовують засоби, що дозволені до застосування та мають сертифікати заводу-виготовлювача, які засвідчують їх відповідність вимогам Державних (галузевих) стандартів чи технічних умов. При проведенні дезінфекційних робіт необхідно дотримуватись заходів особистої й протипожежної безпеки, виконувати правила безпеки при роботі з дезінфекційною технікою, враховувати охорону природного середовища.                   

       Вимушену дезінфекцію поділяють на поточну і заключну і здійснюють у господарствах, неблагополучних по інфекційних хворобах тварин (птахів) із метою локалізації первинного вогнища інфекції, запобігання нагромадження патогенних мікроорганізмів у зовнішньому середовищі і їх поширення усередині господарства та за його межами.

       Поточну дезінфекцію проводять періодично протягом усього часу оздоровлення господарства (ферми) із метою зниження рівня контамінації об’єктів зовнішнього середовища патогенними мікроорганізмами й зменшення небезпеки перезараження тварин усередині господарства (ферми) та поширення хвороби за його межі. Періодичність проведення поточної дезінфекції й перелік об’єктів, що підлягають знезаражуванню, установлюють з урахуванням характеру хвороби, епізоотичної ситуації по даній хворобі, специфіки технології виробництва, природно-кліматичних умов і інших особливостей неблагополучного пункту чи зони його розташування, а також вимог діючих інструкцій по боротьбі з тією чи іншою хворобою.

        Заключну дезінфекцію проводять в оздоровленому господарстві (фермі) після припинення виділення хворих тварин і здійснення заходів, що гарантують ліквідацію джерела збудника інфекційної хвороби. Мета заключної дезінфекції – повне знищення збудників інфекційних хвороб на об’єктах зовнішнього середовища.

        Велика увага проведенню ветеринарно-санітарних робіт приділяється в господарствах різних форм власності Шепетівського району. Протягом 2020 року профілактичній дезінфекції піддано 360 об’єктів на площі 326,661 тис.кв.м, вимушеній дезінфекції – 31 об’єкт на площі 2.704 тис.кв.м.

        Шепетівська районна державна лікарня ветеринарної медицини забезпечена необхідною дезінфекційною технікою, достатньою кількістю дезінфекційних засобів. Після кожного проведення дезінфекції проводяться лабораторні дослідження на якість дезінфекції, відповідність концентрації дезрозчинів.

        Профілактична дезінфекція проводиться за рахунок власника господарства і  тарифікується згідно з наказом   .Міністерства агропромислового комплексу № 96 від 13. 02.2013 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.03.2013 р., Постанови КМУ від 23.04.2008 р. № 413 « Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів». Вимушена дезінфекція проводиться безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету.

        Пам’ятайте, проводячи профілактичну дезінфекцію тваринницьких приміщень високоякісними дезінфекційними засобами, Ви можете знизити втрати серед тварин, підвищити санітарну якість і безпеку продуктів харчування у тваринницьких приміщеннях!

Головний спеціаліст Шепетівського РУ ГУ ДПСС в Хмельницькій області В.Савіцький