СІМЕЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ!

 Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, яке здійснене на підставі рішення суду. Питання усиновлення регламентується Сімейним кодексом України, де визначено коло осіб, які: можуть бути усиновлювачами та які не можуть бути усиновлювачами, та осіб, які маю переважне право на усиновлення перед іншими.

📌 Опіка та піклування – встановлюється для забезпечення виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби або якщо батьки цих дітей позбавленні батьківських прав щодо них.
Опікун призначається за його особистою заявою та перевага надається особам, які перебувають у родинних відносинах із дитиною, проте потрібна згода дитини. Опіка та піклування встановлюється за місцем проживання дитини або майбутнього опікуна/піклувальника.

Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування – від 14 до 18 років. При встановленні опіки будуть враховуватися стосунки, які склалися між тим, хто пропонується в опікуни та дитиною.
📌 Прийомна сім’я – це коли сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно, за плату бере на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі діти називаються прийомними дітьми, а батьки – прийомними батьками.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання – до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-х років. Діти, які влаштовані до прийомної сім’ї, зберігають свій статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та можуть бути усиновлені. Крім цього, вихованці прийомної сім’ї, якщо це не суперечить інтересам самої дитини, та не заборонено рішенням суду мають право підтримувати стосунки із своїми біологічними батьками та родичами.

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, здійснюють соціальний супровід прийомних сімей, який передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, які спрямовані на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї.

📌 Дитячий будинок сімейного типу – це прийняття за плату в родину, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у цій сім’ї не може перевищувати 10 осіб. Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання – до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-х років. До дитячого будинку сімейного типу в першу чергу влаштовуються діти, які перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин, ці діти, не можуть виховуватися разом. Такі діти називаються дітьми-вихованцями, а батьки – батьками-вихователями.

📌 Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини у сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

📌 Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

У сім’ю патронатного вихователя одночасно можуть бути влаштовані лише діти, які є між собою рідними братами чи сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Перебувати в сім’ї патронатного вихователя дитина може протягом терміну, який встановлюється органом опіки та піклування та не може перевищувати трьох місяців.

У випадку якщо наявні обставини, які обґрунтовують необхідність та доцільність щодо перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити.

В загальному термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шести місяців.

📌 Яку підтримку отримують опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі?

Прийомні батьки, батьки-вихователі щомісячно отримують:
🔹 державну соціальну допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку;
🔸 розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

📍 Опікуни/піклувальники щомісячно отримують:
державну грошову допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

📍 Якщо Вас зацікавила дана інформація, за деталями та підтримкою у подальших кроках звертайтесь до служби у справах дітей Грицівської селищної ради. 📞 0680273461

Інформацію надала
Служба у справах дітей Грицівської селищної ради