ОПИС ОПЕРАЦІЙ НА ВЕБПОРТАЛІ ПФУ ЩОДО ФОРМУВАННЯТА ПОДАННЯ В ПФУ ЗАЯВ-РОЗРАХУНКІВ

Користувачу – страхувальнику, який авторизувався на Порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, надається можливість переглянути заяви-розрахунки страхувальника.

Для цього призначено пункт особистого кабінету страхувальника «Заяви-розрахунки».

Користувачу надається екранна форма (Рис. 0–1), яка містить:

 • секцію визначення параметрів пошуку заяв-розрахунків, а саме:
 • номер заяви – ручне введення текстового поля;
 • дата формування (З) – ручне введення дати або використання «календаря»;
 • дата формування (ПО) – ручне введення дати або використання «календаря»;
 • номер ЛН – ручне введення текстового поля;
 • РНОКПП застрахованої особи – ручне введення текстового поля;
 • статус заяви-розрахунку – вибір за допомогою випадаючого списку (редагується; зареєстрована);

Кнопка «Пошук» для пошуку заяв-розрахунків;

 • секцію відображення списку заяв-розрахунків, знайдених згідно умови пошуку, з полями:
 • номер;
 • дата формування;
 • статус;

Кнопки «Редагувати» (піктограма), призначена для редагування та обробки даних заяви-розрахунку.

Для створення нової заяви розрахунку призначено кнопку «Створити нову» (Рис. 0–1), по якій користувачу надається екранна форма (Рис. 0–2), призначена для заповнення основних атрибутів заяви-розрахунку, а саме:

 • номер заяви-розрахунку – ручне ведення текстового поля; поле є обов’язковим для заповнення;
 • код за ЄДРПОУ страхувальника – автоматично заповнюється за даними страхувальника без права редагування; поле є обов’язковим для заповнення;
 • найменування страхувальника – автоматично заповнюється за даними страхувальника без права редагування; поле є обов’язковим для заповнення;
 • регіон місця знаходження страхувальника – вибір з довідника регіонів за КОАТУУ; поле є обов’язковим для заповнення;
 • дата формування – автоматичне заповнення поточної дати без права редагування;
 • тип ЗР – вибір за допомогою випадаючого списку (ЕРЛН; за паперові листки непрацездатності); поле є обов’язковим для заповнення;
 • додаток – вибір за допомогою випадаючого списку (додаток 1; додаток 2); поле є обов’язковим для заповнення;
 • статус заяви – при створенні – «Редагується»; при реєстрації «Зареєстрована» без права редагування;
 • ПІБ керівника страхувальника – ручне редагування текстового поля; поле є обов’язковим для заповнення;
 • ПІБ головного бухгалтера страхувальника – ручне редагування текстового поля; поле є обов’язковим для заповнення;
 • ПІБ відповідальної особи страхувальника – ручне редагування текстового поля; поле є обов’язковим для заповнення;
 • телефон страхувальника – ручне редагування текстового поля (цифри, дужки, дефіс, кома); поле є обов’язковим для заповнення;
 • код МФО банку страхувальника – ручне редагування текстового поля (6 цифри); поле є обов’язковим для заповнення;
 • розрахунковий рахунок страхувальника/ IBAN – ручне редагування текстового поля (цифри або перші 2 символи «ua»); поле є обов’язковим для заповнення;
 • дата закінчення періоду, за який включати ЛН (З) – ручне введення дати або використання «календаря»; поле є обов’язковим для заповнення;
 • дата закінчення періоду, за який включати ЛН (ПО) – ручне введення дати або використання «календаря»; поле є обов’язковим для заповнення;
 • кнопку «Продовжити», по якій відкривати наступну екранну форму створення заяви-розрахунку (Рис. 0–3), в якій відображати 2 додатки заяви-розрахунку (у вигляді таблиць):
 • тимчасова непрацездатність (в додаток включаються всі ЛН, по яких визначено причину непрацездатності, крім пп.2,4 довідника причин непрацездатності, та які не входять в попередні заяви-розрахунки);
 • тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку або профзахворювання (в додаток включаються ЛН, по яких визначено причину непрацездатності за пп.2 та 4 довідника причин непрацездатності, та які не входять в попередні заяви-розрахунки).

Обидва додатки відображаються у вигляді таблиць з даними ЛН з полями:

 • номер ЛН;
 • дата відкриття;
 • дата закриття;
 • РНОКПП ЗО;
 • ПІБ ЗО;

Кнопка «Редагувати» (піктограма ), призначена для редагування рядка додатку до заяви-розрахунку. Якщо не всі обов’язкові дані рядка додатку заповнено, ця піктограма виділяється червоним кольором.

Кнопка «Видалити» (піктограма), призначена для видалення рядка додатку.

Піктограма , призначена для розкриття рядка додатку щодо відображення всіх полів рядка. Перелік полів різний для Додатку 1 та для Додатку 2.

Для Додатку 1 відображається (Рис. 0–4):

 • місце роботи – автоматичне заповнення за даними РЗО при реєстрації ЛН;
 • дані ЛН (первинний або продовження);
 • причина непрацездатності;
 • кількість днів, що підлягають оплаті (всього);
 • кількість днів, що підлягають оплаті (у т. ч. за рахунок коштів Фонду) ;
 • сума (в гривнях з копійками) (всього);
 • сума (в гривнях з копійками) (у т. ч. за рахунок коштів Фонду);
 • в тому числі за пільгою постраждалим на ЧАЕС за рахунок коштів Фонду (всього);
 • в тому числі за пільгою постраждалим на ЧАЕС за рахунок коштів Фонду (у т. ч. за рахунок коштів Фонду);
 • номер посвідчення (ЧАЕС);
 • дата направлення на МСЕК (за наявності);
 • страховий стаж (в повних місяцях) (загальний) – автоматичне заповнення за даними РЗО при реєстрації ЛН;
 • страховий стаж (в повних місяцях) (за останні 12 місяців) – автоматичне заповнення за даними РЗО при реєстрації ЛН.

Для Додатку 2 відображається (Рис. 0–5):

 • місце роботи – автоматичне заповнення за даними РЗО при реєстрації ЛН;
 • номер акту про нещасний випадок або профзахворювання (серія та номер);
 • дата акту про нещасний випадок або профзахворювання (серія та номер);
 • причина непрацездатності;
 • витрати Фонду (днів);
 • витрати Фонду (сума в гривнях з копійками).

ОПИС ОПЕРАЦІЙ НА ВЕБПОРТАЛІ ПФУ ЩОДО ФОРМУВАННЯТА ПОДАННЯ В ПФУ ЗАЯВ-РОЗРАХУНКІВ