Створення сімейних молочних ферм – це можливість сільським жителям працювати вдома та отримувати стабільний прибуток

Створення сімейних молочних ферм – це можливість сільським жителям працювати вдома та отримувати стабільний прибуток. Вже понад два роки на Хмельниччині активізувався даний напрямок самозайнятості на селі. І ми можемо бачити позитивні приклади, які спонукають сусідів і самим задуматися над створенням сімейної ферми. Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу активно популяризує цю нішу.

Днями у директора Департаменту Олега Омелянюка відбулася розмова із сім’єю Шлюсарів з села Вільківці Чемеровецького району, які націлені на створення сімейної ферми. Допомогти сім’ї долучилася також голова села Анжела Стецюк, яка власним досвідом показує, що у селі можна отримати заробіток: вона ще з 12 людьми створила кооператив по вирощуванні грибів. Любові Шлюсар від працівників Департаменту отримала рекомендації щодо першочергових кроків по створенню СФГ, а також інформацію щодо Обласної програми «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)».

Кроки створення сімейних фермерських господарствбез статусу юридичної особи

Обов’язковою умовою для створення сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи (далі – СФГ) є наявність земельної ділянки, наданої у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства.

Реєстрація сімейного фермерського господарства

Фермерське господарство набуває статусу сімейного виключно за умови використання праці членів однієї сім’ї у розумінні статті 3 Сімейного кодексу України, відповідно до зазначених нижче кроків:

1. Підготовка установчих документів: договору або декларації

Договір про створення сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї та підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

У разі одноосібного ведення такого господарства – фізичною особою самостійно складається декларація про створення СФГ в письмовій формі, яку нотаріально посвідчувати не потрібно.

Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджена наказом Мінагрополітики від 05.04.2019 № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.04.2019 за № 438/33409.

2. Звернення до державного реєстратора для реєстрації СФГ

Необхідно звернутися до державного реєстратора і подати такий пакет документів:

 • у разі звернення фізичною особою – підприємцем особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує його особу;
 • у разі подання документів уповноваженою особою подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження, зокрема довіреність, (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі), а також пред’являється документ, що відповідно до закону посвідчує особу представника;
 • заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, що підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 • заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткуваннята/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, але тільки за бажанням заявника;
 • нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування;
 • для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності; – декларація або договір про створення СФГ.

Якщо фізична особа вже зареєстрована як фізична особа – підприємець, але бажає створити сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи, то можливо внести зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, для цього подаються такі документи:

 • у разі звернення фізичною особою – підприємцем особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує його особу,
 • у разі подання документів уповноваженою особою подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі), а також пред’являється документ, що відповідно до закону посвідчує особу представника;
 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, яка підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 • договір (декларація) про створення СФГ.

3. Постановка на облік в органах ДПС, як платника податків

Зареєстровані в установленому порядку СФГ, подають заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація або обрати іншу систему оподаткування.

СФГ, яке є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання Заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

ФОП щодо якої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про створення ним СФГ, які надійшли від державного реєстратора до органу ДПС, має право обрати або перейти на четверту групу платників єдиного податку за умови дотримання вимог статті 291 Податкового кодексу України:

 • здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
 • провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
 • не використовують працю найманих осіб; членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;
 • площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

Зареєстровані в установленому порядку СФГ, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.

На яку державну фінансову підтримку можуть розраховувати СФГ?

СФГ мають право на отримання державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету відповідно до затверджених програм. Найпростішими формами держпідтримки для новостворених СФГ можна визначити такі: надання безвідсоткових кредитів черезУкраїнський державний фонд підтримки фермерських господарствобсязі до 500 тис гривень на конкурсних засадах на поворотній основі для використання на встановлені/заявлені цілі терміном до 5 років із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення (застава, поручительство).

Механізм надання визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2008 № 1102(із змінами).

Додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи, яке зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою СФГ за себе та за своїх членів.

Механізм надання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 565.

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств (постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. № 106) за напрямами:

 • спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;
 • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;
 • часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг;
 • фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Крім цього, СФГ можуть скористатися державною підтримкою за програмами:

 • розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. № 107);
 • часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (постанова КМУ 1 березня 2017 р. № 130 (із змінами);
 • фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 300 (із змінами);
 • фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства (постанова КМУ 15 липня 2005 р. № 587 (із змінами).

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 «Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва» встановлено механізми реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %».

Дорожня карта отримання доплати ЄСВ

Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.05.2019 № 565 (зі змінами) (далі – Порядок)

Одержувачі:члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Розмір компенсації:протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою СФГ.

Для отримання доплати необхідно:

Крок 1

Голова СФГ зобов’язаний сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Крок 2

Голова СФГ подає не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу ДПС за місцем свого обліку як платника внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (за формою згідно з додатками 1 і 2 Порядку). До заяв голова СФГ додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Крок 3

Територіальний орган ДПС розглядає заяви протягом трьох робочих днів. За результатами розгляду заяв робить у реєстрі страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати або у разі відмови у їх задоволенні повідомляє про це голові СФГ.

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.


Довідково

Територіальний орган ДПС має право відмовити у задоволенні заяви, якщо:

 • сімейне фермерське господарство не зареєстроване платниками єдиного податку четвертої групи (згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України);
 • члени/голова сімейного фермерського господарства мають заборгованість із сплати внеску;
 • члени/голова сімейного фермерського господарства не перебувають на обліку як платники внеску в реєстрі страхувальників.

За підсумками календарного року члени/голова сімейного фермерського господарства сплачують внесок із суми доходу (прибутку), отриманого від провадження їх діяльності, у строки, передбачені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок), зменшений на суму доплати, виплаченої за рахунок бюджетних коштів.

Доплата за підсумками IV кварталу надається за рахунок бюджетних коштів наступного періоду.

У разі коли за підсумками звітного року доплата не надана у повному обсязі, територіальний орган ДПС протягом п’яти робочих днів інформує членів/голову сімейного фермерського господарства про суму страхових внесків, що не сплачені за рахунок бюджетних коштів.

Члени/голова сімейного фермерського господарства на підставі повідомлення територіального органу ДПС мають право сплатити частину внеску, що за підсумками звітного року не сплачена за рахунок бюджетних коштів.