❗ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО.❗ Поговоримо❓

👨👩На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини, а крім статусу батьківства та прав щодо дітей, батьки отримують ще обов’язки, відповідальність за виховання та розвиток дитини.

📘Так, згідно з СІМЕЙНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ на батьків покладається виконання таких обов`язків:

Стаття 150

1.Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї, свого народу, своєї Батьківщини.

2.Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3.Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4.Батьки зобов’язані поважати дитину.

5.Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

6.Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7.Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 164

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона/він:

1. Не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування.

2. Ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини.

3. Жорстоко поводяться з дитиною.

4. Є хронічними алкоголіками або наркоманами.

5.Вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва.

6.Засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

📗Згідно з ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»:

Стаття 59

1. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

•постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

•поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної мови, регіональних мов або мов меншин, інших мов і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

•сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

•виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

📚Члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність.

📙КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ  ПРАВОПОРУШЕННЯ передбачає:

Стаття 184

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

📘Згідно КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

Стаття 166

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки,- карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

🔴Батьки, які ставлять власні потреби, алкоголь та вподобання вище добробуту власних дітей безумовно понесуть покарання.

🔵Висновок: батькам не потрібно забувати, що відповідальне батьківство – щастя дитини вже сьогодні. Відповідальне батьківство – це постійна робота батьків над собою в інтересах дитини.