Вітаємо Марію Павлівну Кондратюк з ювілеєм

«Напевно, Господь дарував мені довгий вік через те, що я народилась в такий святковий день»  –  говорить Марія Павлівна Кондратюк, жителька села Лотівка, яка 8 січня відзначила 90-річний ювілей. Дійсно, 90 ро­ків – вік, який у­особ­лює со­бою муд­рість про­жи­тих ро­ків. Марія Павлівна є  яс­кра­вим прик­ла­дом, як в нас­тіль­ки зрі­ло­му ві­ці за­ли­ша­ти­ся силь­ною ду­хом та пов­ною не­ви­чер­пної енер­гії. Ог­ля­да­ючись на про­жи­ті ро­ки юві­ляр­ці  є чим пи­ша­ти­ся. Все жит­тя во­на проп­ра­цю­ва­ла на різ­них ро­бо­тах, має за пле­чи­ма ба­га­тий жит­тє­вий дос­від.

За до­ру­чен­ням ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту та Грицівського  селищного голови Марини Поліщук, до юві­ляр­ки з по­да­рун­ка­ми за­ві­та­ли заступник О. Полєва, ста­рос­та Лотівського ста­рос­тинсь­ко­го ок­ру­гу Д.Палій та аматори Лотівського будинку культури.

Щи­рі по­ба­жан­ня міц­но­го здо­ров’я, сі­мей­но­го за­тиш­ку, Бо­жо­го бла­гос­ло­вен­ня, жит­тє­во­го оп­ти­міз­му та мир­но­го не­ба над го­ло­вою бу­ли ад­ре­со­ва­ні юві­ляр­ці. Звеселили оселю Марії Павлівни гарна колядка та пісня.