ВИДИ ПЕНСІЙ

Законодавством визначено такі види пенсій:

  • за віком– призначається за наявності у людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку;
  • по інвалідності– призначається в разі настання інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи;
  • у зв’язку з втратою годувальника– призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні;
  • за вислугу років– призначається до досягнення пенсійного віку окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.

Важливо:

Людині, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Довідково:

Умови призначення пенсій за віком визначені:

Законом України від 09.07.2003 1058-IV“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (стаття 26, частини першатретя статті 114, частина перша статті 115);

Законом Українивід 28.02.1991 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (стаття 55).

Умови призначення пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника визначені:

Законом України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування(статті 30 та 36);

Законом України від 09.04.1992 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (статті 18 та 29);

Законом України від 28.02.1991 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (стаття 54);

Законом України від 14.10.2014 1697- VІІ“Пропрокуратуру” (стаття 86).

Умови призначення пенсій за вислугу років визначені:

Законом України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування(частина четверта статті 114, пункти 2¹та 16 Прикінцевих положень);

Законом Українивід 05.11.1991 1788-ХІІ“Про пенсійне забезпечення (статті 52, 54, 55);

Законом Українивід 09.04.1992 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (стаття 12);

Законом України від 14.10.2014 1697- VІІ“Про прокуратуру” (стаття 86).