Виплати з безробіття надаються лише після багаторівневої перевірки

Державна служба зайнятості звертає увагу на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Часто фіксуються випадки, коли особи мають намір зареєструватися в службі зайнятості як безробітні і, при цьому, отримують дохід.

Повідомляємо, що з 06 квітня 2021 року діє удосконалена  Методика здійснення верифікації виплат по безробіттю.

Відповідно до Методики, для здійснення перевірки достовірності даних, які є підставою для надання особі статусу безробітної та виплати їй матеріального забезпечення, що зазначені у документах, поданих особою до державної служби зайнятості під час її реєстрації та протягом періоду її перебування на обліку як безробітної, використовується інформація, одержана від суб’єктів надання інформації, зокрема від:

  1. Державної податкової служби України – щодо: достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків; доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами; дати прийняття на роботу та дати звільнення з роботи.
  2. Міністерства внутрішніх справ України – щодо: викрадених (втрачених) та недійсних паспортів громадянина України; інформації про серію (за наявності), номер та дату видачі паспорта громадянина України.
  3. Міністерства юстиції України – щодо: відомостей про смерть фізичної особи; державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
  4. Міністерства соціальної політики України – щодо: отримання реципієнтом державної допомоги.
  5. Міністерства освіти і науки України – щодо: навчання реципієнтів для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання.
  6. Пенсійного фонду України – щодо: отримання реципієнтом пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах; відомостей про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Більш детально за посиланням:  https://cutt.ly/YbHOOKa

Хмельницький обласний центр зайнятості